Özcan’dan enerji kimlik belgesi verme yetkisi açıklaması

İşte o şartlar!

Özcan’dan enerji kimlik belgesi verme yetkisi açıklaması Güncel

Nevin Özbakan

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Özcan, enerji kimlik belgesi verme yetkisiyle ilgili açıklamada bulundu. Belgenin verilebilmesi için bir takım şartların yerine getirilmiş olması gerektiğini ifade eden Özcan, “Gerçek veya tüzel hukuk kişilerinin mevcut binalar için enerji kimlik belgesi düzenleme yetkisi almak üzere İl Müdürlüğümüze müracaat etmesi gerekmektedir” dedi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Özcan, enerji kimlik belgesi verme yetkisiyle ilgili açıklamada bulundu. ilgili yönetmeliğin 2 Mayıs’ta Resmi Gazetede yürürlüğe girdiğini ifade eden Özcan şunları söyledi:

“Bilindiği üzere 2 Mayıs 2007 tarihli ve 26510 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu kapsamındaki tüm binaların enerji kimlik belgesi alması zorunlu olmakla birlikte, yeteri kadar firmanın yetkilendirilmesi ve eğitimlerin tamamlanması sürecinde vatandaşların bina alım-satım işlerinde mağduriyet yaşamamaları amacıyla, alım-satım ve kiraya verme işlemlerinde Enerji Kimlik Belgesinin (EKB) aranması şartı 02.05.2017 tarihinden 01.01.2020 tarihine ertelenmiştir. Enerji Verimliliği Kanununa dayanılarak hazırlanan 05.12.2008 tarihli ve 27075 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe "Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” nin bazı maddelerinde, 28.04.2017 tarihli ve 30051 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan "Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile değişiklik yapılmıştır.

İŞTE O ŞARTLAR!

Söz konusu Yönetmeliğin "Enerji kimlik belgesi vermeye yetkili kuruluşlar" başlıklı 26/A maddesinin üçüncü fıkrasında yapılan değişiklik ile; gerçek veya tüzel hukuk kişilerinin mevcut binalara enerji kimlik belgesi vermek üzere yetkilendirilebilmesi için  aşağıda belirtilen şartları sağlamaları gerekmektedir. Başvuru yapacak olan gerçek veya tüzel hukuk kişileri, bu şartları sağladıklarının İl Müdürlüğümüzce tespit edilmesi üzerine Bakanlığımızca enerji kimlik belgesi vermeye yetkilendirilir:

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine bağlı ilgili meslek odası tarafından adına düzenlenmiş serbest müşavirlik ve mühendislik hizmetleri belgesine sahip olmak. Enerji kimlik belgesi düzenleme eğitimini başarıyla tamamlayan personel bulundurmak. Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik uyarınca düzenlenmiş Etüt-Proje Sertifikasına sahip personel bulundurmak. Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmiş ulusal veya uluslararası laboratuvarlar tarafından kalibre edilmiş ve etiketlenmiş ısı ve sıcaklık görüntüleme cihazına sahip olmak.

MÜDÜRLÜĞE BAŞVURULACAK

Bu kapsamda mevcut binalar için enerji kimlik belgesi düzenleme yetkisi almak üzere Müdürlüğümüze başvuruda bulunacak gerçek veya tüzel hukuk kişilerinin yetkilendirilmesi, İl Müdürlüğümüzce düzenlenen "Tüm Bina Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Düzenleme Teklif Formu"na göre Bakanlığımızca (Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünce) yapılacaktır. Mevcut binalar için enerji kimlik belgesi düzenleme yetkisi almak üzere İl Müdürlüğümüze müracaat edecek gerçek veya tüzel hukuk kişilerinin yetkilendirilmesi için firmaların yukarıda sözü edilen yönetmelikte belirtilen şartları sağlayıp-sağlamadığının tarafımızca tespiti yapıldıktan sonra “Tüm Bina Enerji Kimlik Belgesi Düzenleme Yetki Belgesi” verilmek üzere başvuruları Bakanlığımıza (Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü) bildirilecektir.”

 

 

Nevin ÖZBAKAN

Nevin ÖZBAKAN / Editör

Tüm Yazıları

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar
Haber Sistemi: Olay Medya | Reklam